Jag brinner för långsiktigt hållbar tillväxt.

Skicka förfrågan

Min föreläsning gör er redo att möta morgondagens utmaningar.

När omvärlden förändras krävs det att företagen gör detsamma. Många företag står i dag inför en stor utmaning i hur de ska kunna möta konsumenternas ökande krav på hållbarhet. Hur står sig er verksamhet rustad i en värld där en cirkulär affärsmodell blir allt viktigare som konkurrensfaktor?

I sina föreläsningar ger Sandra-Stina Vesterlund värdefulla insikter om hållbar affärsutveckling, ekonomisk hållbarhet för företag och digitalisering inom industrin – för att hjälpa er att hålla er konkurrenskraftiga och möta kraven från morgondagens konsumenter.

Sandra-Stina besitter lång och industrinära erfarenhet av hållbar affärsutveckling. I roller som vd, styrelseledamot och ordförande har hon varit nära involverad i flertalet bolagsresor. Något som bland annat belönats med utmärkelsen ”Årets tillväxtprofil 2021” för insatserna som vd för Doxa Plast i Värnamo.

Stor del av Sandra-Stinas expertis – och även hjärta – finns inom den svenska tillverkande industrin. Här har hon stor förståelse för vilka utmaningar som finns gällande hållbarhet för företag och vilka åtgärder som krävs för att framtidssäkra branschen.

Sandra-Stina har inte bara förmågan att identifiera ert företags styrkor och svagheter ur perspektivet hållbar utveckling, utan även förmågan att förstå hur idéer ska bli till verklighet genom konkret, operativt förändringsarbete. Sandra-Stinas föreläsningar baseras på de kunskaper och lärdomar hon tagit med sin från sin långa resa inom bolagsvärlden, där förändringsarbete med fokus på hållbar affärsutveckling alltid varit en viktig nyckel till framgång.

Med skarpa ögon för affär och en förmåga att tänka i nya banor kan Sandra-Stina guida er på vägen till en hållbar, cirkulär affärsmodell som får er att kunna möta era kunders krav även i morgon.

I Sandra-Stinas föreläsningar läggs stor vikt vid:
• Affärsutveckling
• Tillväxt
• Hållbarhet
• Kvantitativ innovation
• Digitalisering

Vad krävs egentligen för att möta de krav på hållbar utveckling som företag i dag ställs inför? Sanningen är att det inte finns ett svar som passar alla, då samtliga företag står inför olika utmaningar. Just därför är Sandra-Stina en viktig del i verksamhetens förändringsarbete. När ni bokar en föreläsning kan ni vänta er ett stort engagemang i att hitta de möjligheter som finns för just er verksamhet. Sandra-Stina ser i vilket stadie ni befinner er i vad det gäller er hållbara utveckling, och anpassar lösningarna efter era behov.

Är ert företag i behov av omställning och nya koncept för att hålla er konkurrenskraftiga över tid? En föreläsning med Sandra-Stina ger er en förståelse för vilka åtgärder som krävs i just er verksamhet, och hur ni kan tillämpa dem. Tillsammans målar ni upp vägen som ska ta ert företag till nästa steg på tillväxtresan.

Kontakta mig

Föreläsning, coachning eller workshop?

Vi tar ett första samtal för att förstå era behov. Tillsammans kommer vi fram till den bästa lösningen för dig eller ert företag.

- 30/60/90 minuter

- Vi utgår från vilka frågor ni lägger ert fokus på och bygger en föreläsning som fyller era behov.

- Kan utföras antingen fysiskt eller digitalt.

- 60/120/180 minuter

- Fokus på en grupp mellan 5-20 personer. Perfekt för ledningsgrupp/styrelse.

- Ger en konkret handlingsplan som vi utformat ihop.

- Ett möte där vi kan följa upp en workshop eller föreläsning.

- Långsiktiga coachningsprogram för att säkra eran målsättning och ambition.
Kontakt