Styrelseuppdrag & företagsledning – med starka resultat

Hållbarhetsfrågor tar allt större plats hos dagens företag. Sandra-Stina har gedigen erfarenhet av att hjälpa verksamheter genom de nya utmaningarna.Förändringsledning är en huvudnyckel till att ett företag ska växa tillsammans med sina kunder, särskilt i en tid då hållbarhetsfrågor tar allt större utrymme. Med lång och gedigen erfarenhet som affärsutvecklare och i flertalet styrelseroller vet Sandra-Stina Vesterlund vad som krävs för att driva ett bolag framåt. Digitalisering och hållbarhet är viktigare än någonsin för företag som vill hålla sig konkurrenskraftiga och fortsätta sin tillväxt. För att matcha de nya konsumentmönstren ställs höga krav på effektiv förändringsledning. Där är Sandra-Stina Vesterlund en viktig kugge i de bolag hon engagerar sig i.

I bolagen bidrar Sandra-Stina med värdeskapande insikter och actions inom affärsutveckling, hållbarhetsfrågor och innovation – allt för att leva upp till sin vilja om att ta vara på den potential som finns i svensk industri.

Sandra-Stinas expertis som affärsutvecklare ligger i att identifiera vilka utmaningar som finns i ett bolag, både nuvarande och framtida, för att sedan ta fram nya lösningar och implementera dem i verksamheten. Detta i syfte att företagen ska kunna ställa om för att möta de nya intressentkrav som ställs och växa tillsammans med sina kunder.

Med erfarenhet av flertalet framträdande bolagsroller har Sandra-Stina förmågan att vara affärsnära i sin förändringsledning. Stor del av erfarenheten finns inom svensk industri. Hon är tidigare vd för Doxa Plast i Värnamo – ett innovationskraftigt och ansett företag inom plastindustrin – som år 2021 uppmärksammades med utmärkelsen ”Årets tillväxtsprofil”. Under 2022 tillträdde Sandra-Stina som styrelseledamot i bolaget.

Rollen som styrelseledamot är något Sandra-Stina har erfarenhet av från tidigare uppdrag. Sedan år 2020 är hon nämligen aktiv ledamot i Handelskammaren Jönköpings Läns styrelse. Här verkar Sandra-Stina för att stärka företagandet i regionen – något hon brinner för.

Sandra-Stina har själv bakgrund i att bygga och driva företag, där hon verkar som affärsutvecklare från grunden och genom flera nivåer av tillväxt. Detta både genom ”growth” – att växa parallellt med ökade resurser – och ”scaling” – att växa sig större än resurserna som tillförs.

År 2018 grundades marknadsföringsbyrån I Am Content med Sandra-Stina som ordförande. Under bolagets hittills relativt korta livslängd har tillväxten ökat i högt tempo. Resultatet från 2021 visade en nästan sjudubblad omsättning jämfört med föregående år.

Efter framgångarna har Sandra-Stina även tillträtt som ordförande i I Am Contents systerbolag I Am Growth – en digital företagsmäklare som äntrade marknaden under 2021. Framgångar som har fortsatt under 2022 och idag är bolaget aktivt i 35 länder.

I sina styrelseuppdrag och i sin roll som affärsutvecklare har Sandra-Stina dragit många lärdomar inom områden som förändringsledning och digitalisering samt hållbarhetsfrågor. I dag verkar hon även som föreläsare och facilitator, för att dela med sig av sina kunskaper och på så sätt vara med och framtidssäkra den svenska industrin.

Vill du veta mer om hur Sandra-Stina kan hjälpa ert företag att ställa om för att möta de nya kraven på hållbarhet? Här kan du läsa mer om hennes föreläsningar inom hållbar affärsutveckling.